Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R3.3.1 We verruimen de capaciteit op de Randweg en maken de entree aantrekkelijker

R3.3.1 We verruimen de capaciteit op de Randweg en maken de entree aantrekkelijker
Portefeuillehouder
Wim Vos

Om te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer moet de capaciteit van de Randweg worden verruimd (extra rijstroken). Deze ingreep willen we combineren met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. We streven daarbij naar een aantrekkelijke c.q. groenere entree. Deze ambitie willen we in samenwerking met de eigenaren van de panden langs de Randweg/Groene Zoom waarmaken.

2019 is het jaar waarin duidelijk moet worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de doorstroming op deze belangrijke in-en uitvalsweg te verbeteren.