Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.1.1 We stellen een transformatiestrategie op om te komen tot duurzame gebieden waar menging van functies plaatsvindt

R4.1.1 We stellen een transformatiestrategie op om te komen tot duurzame gebieden waar menging van functies plaatsvindt
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Ondanks de afname van kantorenleegstand en de wens om kantoren te behouden voor bedrijven, wisselt het toekomstperspectief per gebied en/of pand. Transformatie naar een andere functie, zoals wonen, biedt soms kansen om het doel te bereiken: een toekomstbestendig en hoogwaardig gebied / pand. De strategie spitst zich toe op kantoorpanden die niet meer aansluiten bij de eisen van de markt. De strategie geeft voldoende houvast en een eenduidige lijn in de beoordeling van transformatieverzoeken.