Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.1.1 We stellen een transformatiestrategie op om te komen tot duurzame gebieden waar menging van functies plaatsvindt

R4.1.1 We stellen een transformatiestrategie op om te komen tot duurzame gebieden waar menging van functies plaatsvindt
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

In 2019 zijn we gestart met het opstellen van een transformatiestrategie. We hebben de over- en ondercapaciteit van kantoren en bedrijventerreinen in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt de strategie uitgewerkt tot een helder kader: in welke gebieden kunnen verouderde kantoren van functie veranderen en onder welke voorwaarden? In 2020 wordt dit afgerond.