Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.1.2 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden

R4.1.2 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De afgelopen jaren hebben provincie, gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren samengewerkt om De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden te versterken. Dit activatieproject is inmiddels overgenomen door ondernemers die samen willen werken aan de bereikbaarheid, verduurzaming, profilering en mobiliteit van het gebied. De komende jaren ondersteunen we het ondernemersnetwerk, de vastgoedeigenaren en de gezamenlijke initiatieven die zij ontplooien om De Horst te verbeteren.

Uitgangspunt: De Horst / Leusden Noord biedt volop kansen voor toekomstig werken. Het is de locatie in Leusden waar ruimte is voor grote, bovenlokale, ondernemingen (dienstverlening) in combinatie met ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP-ers.