Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.2.1 We monitoren jaarlijks de ontwikkelingen in Leusdense economie

R4.2.1 We monitoren jaarlijks  de ontwikkelingen in Leusdense economie
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft een monitor uitgebracht, waarin de economische kerncijfers worden gemonitord. De afgelopen jaren groeit de economie van de regio Amersfoort evenredig met het landelijk gemiddelde. De werkgelegenheid is gestegen naar 207.00 banen in de regio, waarvan ruim 15.300 banen in Leusden.