Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven

R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

We hebben een “eerste Ondernemerscongres Leusden” georganiseerd, samen met bedrijvenverenigingen, Rabobank en Stimuleringsprijs Ondernemend Leusden. De opkomst was groot: ruim 200 ondernemers.
Sinds eind 201 brengen we een digitale nieuwsbrief uit voor ondernemers “Leusden onderneemt”;
We bezoeken bedrijven. Daarbij wordt de focus gelegd op “duurzaamheid / energietransitie” en op het samenlevingsakkoord “Leusden werkt samen”. Dit heeft ertoe geleid dat mensen een werkplek vonden bij Leusdense bedrijven en daardoor uit de bijstand kwamen.