Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven

R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Bedrijfscontacten worden geïntensiveerd. Er is continue aandacht voor de inbedding van accountmanagement in de organisatie en daarbuiten. Onder de noemer “Leusden Onderneemt” verschijnen nieuwsbrieven voor ondernemers en worden ondernemersvraagstukken samen met het bedrijfsleven opgepakt (bijv. het opzetten van een bedrijvenregister, bijdragen aan energietransitie).