Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.3.2 We ondersteunen de Regio Amersfoort in het sluiten van een convenant met Economic Board Utrecht (EBU)

R4.3.2 We ondersteunen de Regio Amersfoort in het sluiten van een convenant met Economic Board Utrecht (EBU)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Samen met de regiogemeenten ondersteunen we de Economic Board Utrecht (EBU). EBU richt zich op 3 thema’s: groene economie, gezond leven en diensteninnovatie. Het heeft als doel om initiatieven op deze gebieden investeerbaar te maken door overheden en om kennisinstellingen en bedrijven met elkaar te verbinden. De Regio Amersfoort sluit een convenant af met EBU, waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van EBU in de regio.