Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.3.2 We ondersteunen de Regio Amersfoort in het sluiten van een convenant met Economic Board Utrecht (EBU)

R4.3.2 We ondersteunen de Regio Amersfoort in het sluiten van een convenant met Economic Board Utrecht (EBU)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De Regio Amersfoort heeft een convenant gesloten met de Economic Board Utrecht (EBU). Doel hiervan is het versterken van de regionale economie. De evaluatie van dit convenant heeft nog niet plaatsgevonden (voorjaar 2020).