Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof)

R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

We starten met de herinrichting van de openbare ruimte. De planning wordt afgestemd op de aanpassingen van de gevels van de winkels en de aanpassingen aan de bovengelegen woningen. Afhankelijk van de besluitvorming over De Korf(renovatie / nieuwbouw) en de Bibliotheek in 2018, vinden in 2019 vervolgstappen plaats.

Daarnaast is oog voor o.a. variëteit van het winkelaanbod, samenwerking tussen ondernemers, marketing & promotie, afhaalpunten etc. Hiervoor zijn ondernemers en vastgoedeigenaren primair verantwoordelijk. De gemeente stimuleert en faciliteert.