Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof)

R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Conform plan is de openbare ruimte van de Hamershof vernieuwd. Oplevering volgt volgens planning in het voorjaar van 2020.

Naast het investeren in de openbare ruimte is er meer nodig om het centrum toekomstbestendig te maken. We hebben de samenwerking van de driehoek “gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers” geïntensiveerd. Dat heeft geleid tot een nieuw marketing- & communicatieconcept én zal in 2020 leiden tot een visie op de doorontwikkeling van de Hamershof, als compact dorpshart.