Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.4.2 We onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om functiemenging in de winkelcentra te stimuleren en de ontmoetingsfunctie te vergroten

R4.4.2 We onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om functiemenging in de winkelcentra te stimuleren en de ontmoetingsfunctie te vergroten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

We hebben, met vastgoedeigenaren en ondernemers in de Hamershof, een start gemaakt met het opstellen van een visie voor de doorontwikkeling van het gebied. In 2020 moet dit leiden tot een concreet perspectief voor ruimtelijke initiatieven in en om de Hamershof (andere functies). Daarnaast moet de visie vastgoedeigenaren in staat stellen samen te werken aan een optimale branchering van het centrum.