Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.4.2 We onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om functiemenging in de winkelcentra te stimuleren en de ontmoetingsfunctie te vergroten

R4.4.2 We onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om functiemenging in de winkelcentra te stimuleren en de ontmoetingsfunctie te vergroten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

In de winkelcentra willen we optimaal ruimte bieden aan functiemenging (behalve detailhandel ook ruimte voor andere bedrijvigheid, cultuur, welzijn, sport, publieksfuncties, gezondheidszorg etc.). We onderzoeken of we daarvoor ons juridisch instrumentarium, zoals bestemmingsplannen, regelgeving vergunningen, of andere instrumenten kunnen inzetten om dit doel te bereiken.