Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.4.3 We verkennen de mogelijkheden om een verplaatsingscoach in te zetten

R4.4.3 We verkennen de mogelijkheden om een verplaatsingscoach in te zetten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De inzet van een verplaatsingscoach door de provincie Utrecht is verkend. In Leusden doen zich nog geen mogelijkheden voor. Het initiatief hiervoor ligt bij de winkelier die wil verplaatsen. In gesprekken met winkeliers vestigen wij de aandacht hierop.