Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R4.5.2 We stimuleren evenementen gericht op wandelen en fietsen

R4.5.2 We stimuleren  evenementen gericht op wandelen en fietsen
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Daarbij ligt de nadruk op wandelen en fietsen. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar vanuit het recreatiefonds of de opvolger daarvan, ter ondersteuning van initiatieven die door de samenleving/toeristische sector geïnitieerd worden.