Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.1.2 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing

R5.1.2 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Bij de toetsing van nieuwe initiatieven voor hergebruik gaan we meer sturen op de bijdrage die dit levert aan de kernkwaliteiten, dan op sloop. In 2019 wordt gewerkt aan het omgevingsplan buitengebied.