Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.1.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren

R5.1.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We voeren het Landschapsontwikkelingsplan uit met diverse partijen. Met het samenwerkingsverband Collectief Oost zijn lanen, poelen en houtwallen aanlegd via het provinciale project voor Kleine Landschapselementen. In samenwerking met landgoed De Boom, zijn broeihopen voor ringslangen gemaakt. Er is 2,2 km bloemrijke bermen ingezaaid. Het Vilderskerkhof aan de Emelaarseweg is gerestaureerd. Er is 1 hectare nieuwe natuur gemaakt bij De Mossel. Er is een start gemaakt met de aanleg van een Voedselbos/Plukbos nabij de Vlindertuin. Er zijn 38 prehistorische grafheuvels gevonden in Leusden en gemeente Utrechtse Heuvelrug en zekergesteld.

Foto: het opzetten van broeihopen voor ringslangen is een LOP-project (Bron: Hans-Peter Reinders).