Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.1.4 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak

R5.1.4 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak
Portefeuillehouder
Erik van Beurden
Wim Vos

Het maken van een plan voor versterking van natuur, landbouw en recreatie in het Langesteeggebied door stichting De Boom is vertraagd. Dit komt doordat er geen, of veel minder provinciale subsidie beschikbaar komt dan werd aangenomen. De planologische voorbereiding voor beperkte woningbouw aan de zuidkant van Tabaksteeg kan pas starten nadat er een door de gemeente goedgekeurd groen inrichtingsplan ligt.