Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.2.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma

R5.2.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De omgevingsvisie landelijk gebied bevat maatregelen voor toekomstbestendige en duurzame landbouw (zoals aanboren nieuwe inkomstenbronnen en innovatie, duurzame landbouw en natuur, aanhalen band tussen stad en platteland). Samen met betrokken partijen bespreken we wie welke maatregelen kan en wil uitvoeren en vertalen dit in een programma dat in 2019 wordt vastgesteld.