Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.2.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma

R5.2.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De omgevingsvisie is vertaald naar een uitvoeringsprogramma buitengebied. Partijen geven hier gezamenlijk uitvoering aan. Dit gebeurde o.a. via de uitvoering van diverse projecten, zoals:
• Leader Gelderse Vallei: voor het verbinden van stad en platteland (Leader Gelderse Vallei)
• Regiodeal Food Valley: door te bevorderen dat Leusdense boeren als proefbedrijf mee kunnen doen (bevorderen kringlooplandbouw).