Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief

R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In het omgevingsplan is aan gronden in het buitengebied nadrukkelijk een agrarische functie toegekend. We gaan meer beleidsruimte bieden voor functiemenging op de erven van agrarische bedrijven. In 2019 wordt gewerkt aan het nieuwe omgevingsplan.