Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief

R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het omgevingsplan buitengebied wordt gemaakt. Dit bestemmingsplan ‘nieuwe stijl’ zal meer ruimte bieden voor nevenactiviteiten in vrijkomende stallen. Dit kan voor sommige boeren extra economisch perspectief bieden. De agrarische gronden behouden zoveel mogelijk een agrarisch functie.