Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.2.3 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij

R5.2.3 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het financieel mogelijk maken van het staken van de intensieve veehouderij (varkens) én het tegelijk versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij binnen landgoed De Boom, vraagt om de bouw van twee extra woningen. In 2020 verwachten wij hiervoor een aanvraag van Stichting De Boom. Wij adviseren Stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken hiervan.