Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.2.3 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij

R5.2.3 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het staken van de intensieve varkenshouderij en het tegelijk versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij vormt de inzet van het convenant De Boom. De kosten die die hiermee zijn gemoeid kunnen worden gecompenseerd door realisatie van extra woningen op het grondgebied van stichting De Boom mogelijk te maken.