Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.3.1 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken om 55 hectare grond om te zetten naar nieuwe natuur

R5.3.1 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken om 55 hectare grond om te zetten naar nieuwe natuur
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het realiseren van 55 hectare nieuwe natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland vormt de inzet van het convenant De Boom.