Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.3.1 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken om 55 hectare grond om te zetten naar nieuwe natuur

R5.3.1 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken om 55 hectare grond om te zetten naar nieuwe natuur
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Stichting De Boom heeft tot 2023 de tijd om 55 ha nieuwe natuur binnen haar landgoed te realiseren. De gemeente adviseert de stichting voor het planologisch mogelijk maken van de omzetting van (landbouw-)grond naar natuur.