Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.3.2 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak

R5.3.2 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak
Portefeuillehouder
Wim Vos

Stichting De Boom maakt een breed gedragen inrichtingsplan voor een groene versterking (voor natuur, landbouw en recreatie) van het Langesteeggebied. Voor deze groene versterking is de gemeente in principe bereid planologische medewerking te verlenen aan beperkte woningbouw aan de zuidkant van Tabaksteeg (maximaal 28 woningen).