Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R5.3.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren

R5.3.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) heeft een concreet uitvoeringsprogramma. Voor 2019 staan projecten gericht op grafheuvels, bermen, vleermuizen en kleine landschapselementen op dit programma. De projecten worden gefinancierd vanuit provinciale en gemeentelijke fondsen.