Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.4.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma

R5.4.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Wij hebben de omgevingsvisie buitengebied vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Daarin is het maken van een Leusdense recreatievisie opgenomen. Met de inbreng van veel partijen werd deze gemaakt.