Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R5.4.2 We gaan op zoek naar partners voor een gezamenlijke lobby voor de gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide voor recreatief gebruik, opwekking duurzame energie, of een combinatie daarvan

R5.4.2 We gaan op zoek naar partners voor een gezamenlijke lobby voor  de gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide voor recreatief gebruik, opwekking duurzame energie, of een combinatie daarvan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Defensie denkt na over de toekomstige ontwikkeling van haar terreinen op de overgang van Leusden, Amersfoort en Soest. De gemeente Leusden wordt hierbij betrokken en gebruikt dit als ingang om gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide voor recreatie en/of energieopwekking te bewerkstelligen.