Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R6.1.1 We beschermen cultuurhistorische waarden (niet zijnde rijksmonumenten of gemeentelijk monumenten) en landschapsstructuren in een zogeheten paraplubestemmingsplan

R6.1.1 We beschermen cultuurhistorische waarden (niet zijnde rijksmonumenten of  gemeentelijk monumenten) en landschapsstructuren in een zogeheten paraplubestemmingsplan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We beschermen het gebouwde cultuurhistorische erfgoed (niet zijnde aangewezen rijks of gemeentelijk monumenten) in een paraplubestemmingsplan. Dit plan is ter goedkeuring aan de raad voorgelegd in april 2019. De besluitvorming over dit plan is aangehouden. Het plan is aangepast ter inzage gegaan op 20 december 2019. De besluitvorming volgt in 2020.