Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R6.1.1 We beschermen cultuurhistorische waarden (niet zijnde rijksmonumenten of gemeentelijk monumenten) en landschapsstructuren in een zogeheten paraplubestemmingsplan

R6.1.1 We beschermen cultuurhistorische waarden (niet zijnde rijksmonumenten of  gemeentelijk monumenten) en landschapsstructuren in een zogeheten paraplubestemmingsplan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten wordt geborgd in een Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie. Hiermee wordt aan deze objecten aanvullende bescherming geboden.