Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R6.1.2 We implementeren de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen

R6.1.2 We implementeren  de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De informatie uit de cultuurhistorische waardenkaart wordt gebruikt in gesprekken over nieuwe ruimtelijke initiatieven. De waardenkaart is onderlegger van het paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie en helpt bij het inpassen van cultuurhistorie bij beoogde nieuwe ontwikkelingen.