Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R6.1.4 We wijzen ten minste 1 gemeentelijk monument aan

R6.1.4 We wijzen ten minste 1 gemeentelijk monument aan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument, gecombineerd met het beschikbaar stellen van subsidiemiddelen voor het treffen van voorzieningen hieraan, stimuleert het behoud van deze uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle gebouwen. Een 0-meting van het monument door de Monumentenwacht Utrecht vormt hier een onderdeel van.