Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

R7.1.1 We gaan op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet plannen van aanpak opstellen en die uitvoeren/implementeren

R7.1.1 We gaan op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet plannen van aanpak opstellen en die uitvoeren/implementeren
Portefeuillehouder
Wim Vos

We voeren de Omgevingswet zoveel mogelijk in langs de lijn van geleidelijkheid en ervarend leren. Aan de hand van pilots en projecten zoals het omgevingsplan buitengebied, 1 of meerdere omgevingsprogramma’s en het burenakkoord, wordt direct de slag naar de praktijk gelegd, waarbij regelmatig actualisaties, uitbreidingen en verbeteringen te verwachten zijn. Mogelijk vallen pilots af en komen er nieuwe bij.

Om de nieuwe manier van werken mogelijk te maken zijn ook cultuur- en organisatie gerichte training/coaching van medewerkers nodig. Dit wordt gekoppeld aan de organisatieontwikkeling.

Voor de taak Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is herontwerp van processen en beleid nodig vanwege de stelselwijziging. De eventuele financiële en/of personele consequenties worden in beeld gebracht.

Ten aanzien van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is landelijk nog veel onduidelijk. Zodra het kan bereidt Leusden zich verder voor op de komst van het DSO, inclusief het in beeld brengen van de financiële consequenties.