Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S1.1.1 We faciliteren of organiseren activiteiten en stimuleren initiatieven en ontmoetingen in buurt en netwerk

S1.1.1 We faciliteren of organiseren activiteiten en stimuleren initiatieven en ontmoetingen in buurt en netwerk
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Positieve gezondheid is de basis voor een pakket aan maatregelen waarmee we willen bevorderen dat inwoners zolang mogelijk regie over hun leven houden en mee kunnen blijven doen. Hiervoor willen we o.a. een pilot positieve gezondheid uitvoeren, partijen aan elkaar verbinden, mogelijkheid bieden voor algemene voorzieningen en inlooppunten, meer bekendheid geven aan het Fonds Samenlevingsinitiatieven en zorgen voor ondersteuning aan inwoners die voor langere tijd niet kunnen participeren.