Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S1.2.1 We vergroten de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking in de ‘inclusieve samenleving’

S1.2.1 We vergroten de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking in de ‘inclusieve samenleving’
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Dit doen we vanuit de doelen van Agenda 22. We richten ons op de dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten, maar ook op sport, ontspanning en cultuur. We faciliteren algemene campagnes ter bevordering van een inclusieve samenleving, het bestrijden van vooroordelen en onjuiste beeldvorming omtrent beperkingen en belemmeringen.