Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S1.2.2 We bevorderen herkenning door professionals van inwoners met een lichte verstandelijke beperking

S1.2.2 We bevorderen herkenning door professionals van inwoners met een lichte verstandelijke beperking
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Door herkenning te bevorderen, kunnen we inwoners met een lichte verstandelijke beperking zo nodig beter ondersteunen. We willen laagdrempelige begeleiding bieden en zo eventuele werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen voorkomen.