Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S1.4.2 We versterken en verbinden activiteiten die zich richten op het voorkomen van laaggeletterdheid

S1.4.2 We versterken en verbinden activiteiten die zich richten op het voorkomen van laaggeletterdheid
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Hierbij gaat het onder meer om (huidige) activiteiten rondom Vroeg- en Voorschoolse Educatie, doorontwikkeling van de Taalschool, samenwerking vanuit het Taalhuis, etc.