Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S2.1.1 We ontwikkelen een stevige gemeentelijke sportinfrastructuur van waaruit verbindingen met welzijnsactiviteiten tot stand komen

S2.1.1 We ontwikkelen een stevige gemeentelijke sportinfrastructuur van waaruit verbindingen met welzijnsactiviteiten tot stand komen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden
Wim Vos

De gemeente, welzijnsorganisaties en sportverenigingen werken samen om hieraan uitvoering te geven. Hierbij staan aandacht voor verenigingsondersteuning, inzet van buurtsportcoaches voor het sociaal domein en sportieve organisaties, het bevorderen en ondersteunen van sportparticipatie en de bereikbaarheid van sportfaciliteiten centraal.