Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S2.3.2 We bevorderen deskundigheid bij professionals om tijdig dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ zorg te kunnen signaleren

S2.3.2 We bevorderen deskundigheid bij professionals om tijdig dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ zorg te kunnen signaleren
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We attenderen professionals (zoals huisartsen) erop om vroegtijdig meer aandacht te hebben voor (mogelijk) psychische problematiek/depressie bij mantelzorgers met een beperkt sociaal vangnet (i.c. mantelzorgers zonder betaald werk en/of zonder partner en/of zij die weinig sociale steun ervaren).