Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S2.3.3 We vergroten het bereik onder mantelzorgers die zware zorg verlenen en behoefte hebben aan ondersteuning

S2.3.3 We vergroten het bereik onder mantelzorgers die zware zorg verlenen en behoefte hebben aan ondersteuning
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Lariks heeft, als vast onderdeel van de intake, specifieke aandacht voor mantelzorgers.
Daarnaast verzorgt Lariks jaarlijks trainingen voor mantelzorgers. Ook bevordert Lariks lotgenotencontact tussen mantelzorgers en ondersteuning via het maatjesproject.
De buurtverenigingen hebben ook zicht op mantelzorgers en bieden ondersteuning, of wijzen hen de weg naar ondersteuning.