Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S3.1.1 We versterken Leusden Fit en ontwikkelen het project door om het zichtbaar en blijvend onderdeel te maken van onze samenleving

S3.1.1 We versterken Leusden Fit en ontwikkelen het project door om het zichtbaar en blijvend onderdeel te maken van onze samenleving
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

LeusdenFit is doorontwikkeld in nauwe samenwerking met de sportverenigingen. LeusdenFit richt zich op 4 pijlers: gezond gewicht, gezonde voeding, mentale gezondheid en bewegen voor alle inwoners van Leusden.