Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S3.2.1 We realiseren een samenhangende aanpak vroegsignalering, doorverwijzing en de opvolging van signalen met alle betrokken partners

S3.2.1 We realiseren een samenhangende aanpak vroegsignalering, doorverwijzing en de opvolging van signalen met alle betrokken partners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De aanpak richt zich op: a. alle kwetsbare inwoners (m.u.v. jongeren); b. diverse risicogebieden zoals eenzaamheid, verward gedrag, veiligheid, etc. c. realisatie van sluitende keten met betrokkenheid van professionals en informele zorg (vergroten van kennis, informatie).