Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S3.2.1 We realiseren een samenhangende aanpak vroegsignalering, doorverwijzing en de opvolging van signalen met alle betrokken partners

S3.2.1 We realiseren een samenhangende aanpak vroegsignalering, doorverwijzing en de opvolging van signalen met alle betrokken partners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In 2019 is het meldpunt Bezorgd gestart. Signalen over verward gedrag, of opvallend gedrag kunnen worden gemeld bij dit meldpunt. In 2019 zijn er 2 meldingen gedaan bij Meldpunt Bezorgd. Deze meldingen heeft Lariks opgepakt en onderzocht.
De buurtverenigingen pakken signalen op en brengen vraag en aanbod samen.