Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S3.3.1 We versterken ons lokaal sociaal vangnet rondom kinderen en jongeren (dat bestaat uit de combinatie van ondersteunende professionals en inwonerinitiatieven/vrijwilligers)

S3.3.1 We versterken ons lokaal sociaal vangnet rondom kinderen en jongeren (dat bestaat uit de combinatie van ondersteunende professionals en inwonerinitiatieven/vrijwilligers)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Binnen de basisinfrastructuur verbeteren we de functies (en samenwerking daartussen) van o.a. Voor- en Vroegschoolse Educatie, jeugd- en jongerenwerk, buursportcoaches.