Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S3.3.2 We realiseren een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd vanuit jongerenaccommodaties en jeugdhulpverlening

S3.3.2 We realiseren een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd vanuit jongerenaccommodaties en jeugdhulpverlening
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

We willen een duidelijke positionering realiseren van het accommodatiegebonden jeugd- en jongerenwerk in de jeugdketen. Daarbij richt accommodatie-gebonden jeugd- en jongerenwerk zich op (a) vrije tijdsbesteding, (b) talentontwikkeling en (c) het leggen van verbinding met jeugdhulpverlening