Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S3.3.2 We realiseren een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd vanuit jongerenaccommodaties en jeugdhulpverlening

S3.3.2 We realiseren een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd vanuit jongerenaccommodaties en jeugdhulpverlening
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Om een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk en jeugdhulpverlening te realiseren, hebben we het preventief jongerenwerk ondergebracht bij Lariks. Daarmee sluit Fort33 aan bij ambulante inzet van jongerenwerk. Het aanbod van activiteiten is versterkt en de focus ligt op preventie, talentontwikkeling, meedoen en informatievoorziening.
Lariks heeft zich gericht op kinderen en jongeren, maar ook op hun ouders met als doel om hen in hun opvoedingskracht te versterken.