Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S3.3.3 We verbeteren de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs

S3.3.3 We verbeteren de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Daarbij verkennen en zo mogelijk faciliteren we activiteiten om de samenwerking te versterken. De poortwachtersfunctie dyslexie maakt hier onderdeel van uit.