Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S3.4.1 We brengen kernpartners samen waarmee we een gezamenlijke preventieve aanpak uitvoeren

S3.4.1 We brengen kernpartners samen waarmee we een gezamenlijke preventieve aanpak uitvoeren
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De aanpak richt zich op:

a. het bij inwoners en organisaties breder bekend maken van mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning

b. het versterken van het signaleren van financiële problematiek door inwoners/organisaties

c. het laagdrempeliger en toegankelijker maken van financiële ondersteuning (o.a. door het zorgen voor een lokaal advies- en informatiepunt financiën)