Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S3.4.1 We brengen kernpartners samen waarmee we een gezamenlijke preventieve aanpak uitvoeren

S3.4.1 We brengen kernpartners samen waarmee we een gezamenlijke preventieve aanpak uitvoeren
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Er is een ‘Kerngroep Signalering Armoede’ van (professionele) partners samengesteld. Deze groep komt eens per kwartaal bij elkaar om een onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht van de inwoners te brengen. Ook worden preventieve plannen gemaakt. In november is de (nieuwe) collectieve zorgverzekering ruim in de publiciteit gebracht.

Daarnaast wordt, op initiatief van de Voedselbank, overleg gevoerd met deze partners. Samen zoeken zij naar oplossingen voor klanten die al langer gebruik maken van de Voedselbank.