Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S4.1.1 We versterken het (lokale) contractmanagement richting zorgaanbieders

S4.1.1 We versterken het (lokale) contractmanagement richting zorgaanbieders
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We hebben afspraken gemaakt met de gemeente Amersfoort, zowel op uitvoeringsniveau, als in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De gemeentelijke beleidsadviseurs en een lokale accountmanager hebben nu direct contact met lokale zorgaanbieders. Daarmee wordt onder andere gesproken over in- en uitstroom voor jeugdhulp en begeleiding van volwassenen. Centrumgemeente Amersfoort voert het contractbeheer met deze (regionale) aanbieders. Regelmatig sluiten gemeentelijke beleidsadviseurs aan en brengen lokale aandachtspunten in.