Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

S4.2.1 We organiseren op een efficiënte manier voldoende vervoersmogelijkheden en mobiliteit voor inwoners

S4.2.1 We organiseren op een efficiënte manier voldoende vervoersmogelijkheden en mobiliteit voor inwoners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In regionaal verband is de ‘factsheet vervoer’ ingericht. Een werkwijze om gebruik te maken van ieders ervaringen met doelgroepenvervoer. Automaatje Leusden is opgericht en er worden trainingen aan (oudere) inwoners gegeven om gebruik te maken van het Openbaar Vervoer.
Inwoners die dat nodig hebben, kunnen gebruik maken van de regiotaxi en/of mobiliteitshulpmiddelen, zoals scootmobielen.