Meer
Publicatiedatum: 13-12-2018

Inhoud

Terug

S4.2.1 We organiseren op een efficiënte manier voldoende vervoersmogelijkheden en mobiliteit voor inwoners

S4.2.1 We organiseren op een efficiënte manier voldoende vervoersmogelijkheden en mobiliteit voor inwoners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Hierbij gaat het om vormen van collectief vraagafhankelijk vervoer, dagbestedingsvervoer, Wsw-vervoer, leerlingenvervoer: vervoer waarvoor de gemeente, in het kader van zorg en ondersteuning, verantwoordelijk is. Hiervoor werken we op regionaal niveau samen(o.a. leerlingenvervoer en regiotaxi).

Daarnaast spreken we mensen aan op hun eigen oplossingsvermogen, door ze te attenderen op diverse mogelijkheden van vervoer, zoals het OV en bieden ondersteuning om mobiel te blijven (o.a. trainingen, informatie, apps, voorlichting).